Văn phòng công ty kiểm toán và Thẩm định giá M&H tại Quảng Ngãi

Văn phòng công ty kiểm toán và Thẩm định giá M&H tại Quảng Ngãi

GIỚI THIỆU CHUNG

(Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H tại Quảng Ngãi)

gachngang

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN TẠI QUẢNG NGÃI

 • Kiểm toán báo cáo tài chính
 • Kiểm toán quyết toán vốn xây dựng công trình
 • Kiểm toán tuân thủ theo yêu cầu của khách hàng
 • Kiểm toán xác nhận hàng tồn kho theo yêu cầu để thanh khoản nguyên vật liệu nhập
 • khẩu với hải quan
 • Kiểm toán tuân thủ về thuế.

DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT TẠI QUẢNG NGÃI

 • Tư vấn pháp lý về luật Thương mại, và đầu tư nước ngoài, hướng dẫn lập hợp đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam.
 • Tư vấn luật Ngân hàng và tài chính
 • Tư vấn pháp lý về các hoạt động của công ty và luật sư trong công ty.
 • Tư vấn về Luật xuất nhập khẩu (Hải quan).
 • Tư vấn về Luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động
 • Tư vấn pháp lý về mua bán và sáp nhập (M&A)
 • Tư vấn về luật quốc tế
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI QUẢNG NGÃI

 • Thẩm định giá Bất động sản
 • Thẩm định giá động sản
 • Thẩm định giá giá trị doanh nghiệp
 • Thẩm định giá tài sản vô hình
 • Thẩm định giá dự án đầu tư
 • Định giá Bất động sản

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TẠI QUẢNG NGÃI

 • Tư vấn lập báo cáo quyết toán thuế
 • Tư vấn hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
 • Tư vấn việc kê khai và lập báo cáo theo quy định về giao dịch liên kết (chuyển giá)
 • Tư vấn thuế trong các vấn đề về chuyển giá
 • Tư vấn thường xuyên về luật thuế và cập nhật thường xuyên tình hình thay đổi pháp luật về thuế (Hợp đồng tư vấn thường xuyên)
 • Tư vấn và lập hồ sơ hoàn thuế GTGT
 • Tư vấn luật thuế, đại diện cùng các khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại về thuế
 • Rà soát tình hình thuế của các công ty (doanh nghiệp) phục vụ cho việc mua bán công ty.

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN GIÁ TẠI QUẢNG NGÃI

 • Hỗ trợ triển khai thực hiện Thông tư 66/2010/TT-BTC về giao dịch giữa các bên liên kết; lập Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp, lưu trữ các hồ sơ, thông tin, tài liệu và chứng từ liên quan làm căn cứ xác định giá thị trường đối với sản phẩm trong các giao dịch liên kết.
 • Hỗ trợ xác định lại giá thị trường

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI QUẢNG NGÃI

 • Tư vấn, cân đối số liệu kế toán, doanh thu, lãi lỗ
 • Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán
 • Dịch vụ quyết toán các loại thuế
 • Dịch vụ báo cáo thuế, đăng ký và kê khai các loại thuế và đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế.

 

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: VP TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H Tại Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 01 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Số điện thoại: 055 3717 297 – 0166.386.2882

Số fax: 055 3717 297