Thông tư 78/2015/TT_BTC

Thông tư 78/2015/TT_BTC

Thông tư 78/2015/TT-BTC Về sửa đổi mức Thuế suất Thuế nhập khẩu  ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu Thuế Nhập Khẩu ưu đãi do bộ tài chính ban hành.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 78/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, tiếp tục giảm mạnh thuế suất đối với nhiều mặt hàng dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

  • Nhiên liệu diesel ô tô (mã hàng 2710.19.71) và nhiên liệu diesel khác (mã hàng 2710.19.72) giảm từ 12% xuống còn 10%;
  • Dầu nhiên liệu (mã hàng 2710.19.79) giảm từ 13% xuống còn 10%;
  • Các kerosine khác (mã hàng 2710.19.83) giảm từ 20% xuống còn 13%;
  • Dầu diezel sinh học (B5, B10) giảm từ 12% xuống còn 10%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ hôm nay (21/5) và thay thế Thông tư 61/2015/TT-BTC .