Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa công bố Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Từ ngày 01/01/2016, mức lương và phụ cấp đóng BHXH năm 2016 được thực hiện theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Thông tin về Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

1. Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017: tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Phụ cấp lương nêu trên là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Phụ cấp lương bao gồm 8 loại sau:

– Phụ cấp chức vụ, chức danh.

– Phụ cấp trách nhiệm.

– Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– Phụ cấp thâm niên.

– Phụ cấp khu vực.

– Phụ cấp lưu động.

– Phụ cấp thu hút.

– Phụ cấp có tính chất tương tự.

2. Từ ngày 1/1/2018 trở đi: tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật Lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Tải: Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH