Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 29/12/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

Theo đó, đối tượng áp dụng Thông tư này là:

– Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP là người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu, BHXH 01 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 01 lần trong thời gian từ 01/01/20163 đến hết 31/12/2016.

– Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP là người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu, BHXH 01 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 01 lần trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến hết 31/12/2016.

Xem chi tiết hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH tại Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH tại file đính kèm.

Thông tư này có hiệu lực từ 15/02/2016, các quy định tại Thông tư này áp dụng từ 01/01/2016.

Tải: Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH