Thông tư 05/2016/TT-BTC

Thông tư 05/2016/TT-BTC

Thông tư 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 13/01/2016.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với các loại thiết bị đun nước nóng, máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng… sau đây sẽ giảm từ 10% về mức 5%:

– Mã hàng hóa: 8419.19.10 – Loại sử dụng trong gia đình.

– Mã hàng hóa: 8419.19.90 – Loại khác.

– Mã hàng hóa: 8421.21.11 – Máy và thiết bị lọc sử dụng trong gia đình.

– Mã hàng hóa: 8421.21.19 – Loại khác.

– Mã hàng hóa: 8421.21.23 – Không hoạt động bằng điện.

Thông tư 05/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2016.

Tải: Thông tư 05/2016/TT-BTC.doc