Thông báo thay đổi địa chỉ vp M&H tại Quảng Ngãi

Thông báo thay đổi địa chỉ vp M&H tại Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ M&H

Số: 10/MHQNG

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 13  tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi địa điểm Văn phòng đại diện Công ty M&H tại Quảng Ngãi

 

Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác

Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá M&H xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và các đối tác trong thời gian vừa qua. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch tại Quảng Ngãi kể từ ngày 13/01/2017 như sau:

Văn phòng giao dịch cũ:

Địa chỉ: Tầng 1 khách sạn Central, Số 01 Lê Lợi, TP Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 3717 297

Fax: 055 3717 297

Văn phòng giao dịch mới:

Địa chỉ: Lô MB – 3A, Đường 4, Khu dịch vụ hỗn hợp Vsip, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại:055 3717 297

Fax: 055 3717 297

Kể từ ngày 13/01/2017, các giao dịch kinh doanh, thư tín, hàng gửi, Tư vấn,… vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty không thay đổi.

Công ty xin thông báo đến Quý khách hàng và các đối tác được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu công ty

CÔNG TY M&H

TGĐ. Trần Ngọc Mai

(Đã ký)