Tags Posts tagged with "tu van luat xuat nhap khau"

tu van luat xuat nhap khau

1094

Công ty Luật TNHH M&H chuyên về dịch vụ tư vấn Luật xuất nhập khẩu tại Việt Nam, Xuất-Nhập khẩu là nghiệp vụ bắt buộc đối với các bên trong quan hệ thương mại quốc tế. Việc lập bộ hồ sơ, chứng từ, xin cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ trong hoạt động xuất khẩu cũng như việc xác định mã hàng hóa (HS code), tính thuế, xin cấp giấy phép nhập khẩu đối với một số mặt hàng trong hoạt động nhập khẩu,…vv để khai báo hải quan là một chuỗi các công việc quan trọng nhằm đảm bảo việc xuất-nhập khẩu được thực hiện đúng, đủ và kịp thời trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật.

Dịch vụ tư vấn Luật xuất nhập khẩu
Dịch vụ tư vấn Luật xuất nhập khẩu

Dịch vụ tư vấn Luật xuất nhập khẩu

Tư vấn Pháp lý chính sách Thương mại, Hợp đồng mua bán hàng hoá, xuất nhập khẩu, vấn đề hạn chế, kinh doanh có điều kiện.

 1. Tư vấn Pháp lý về các cam kết quốc tế, lộ trình mở cửa thị trường, tập quán, thông lệ Thương mại; các vấn đề Pháp lý về cạnh tranh, hạn chế, độc quyền, tập trung kinh tế trong cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, áp dụng các biện pháp khẩn cấp; các vụ/việc về cạnh tranh,
 2. Tư vấn tổ chức mạng lưới Chi nhánh, Văn phòng đại diện; xúc tiến thương mại và Đại diện Thương nhân, hoạt động Đại lý, uỷ thác Thương mại;
 3. Tư vấn Pháp lý giao dịch thực hiện qua Sở giao dịch hàng hoá, giao dịch kỳ hạn và quyền chọn, Quảng cáo Thương mại, đấu giá, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ, nhượng quyền Thương mại;
 4. Tư vấn và đại diện áp dụng các chế tài Thương mại buộc thực hiện, xử lý vi phạm, buộc bồi thường, đình chỉ, huỷ bỏ các giao dịch Thương mại; Đại diện giải quyết tranh chấp Thương mại và Tố tụng cạnh tranh.
 5. Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động, đưa vào đưa ra hàng hóa tại các cảng trung chuyển, khu kinh tế, khu vực cửa khẩu, kho ngoại quan, kho bảo thuế, các vấn đề nhập khẩu theo dự án ưu đãi đầu tư;
 6. Tư vấn về thuế xuất nhập khẩu, lộ trình miễn thuế, giảm theo các cam kết quốc tế và hoàn thuế;

Chúng tôi tư vấn và cung cấp các dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa cho các loại hình như sau:

 • Dịch vụ xuất nhập khẩu với hàng kinh doanh.
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu với hàng: Tạm nhập – tái xuất.
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu với hàng đầu tư.
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu với hàng gia công.
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu với hàng sản xuất xuất khẩu, chế xuất, xuất nhập khẩu tại chỗ.
 • Dịch vụ hải quan với hàng phi mậu dịch (viện trợ, ngoại giao…).
 • Dịch vụ hải quan với các trường hợp đặc biệt khác.

services

98
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng nhân sự   Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá...
Hỗ trợ trực tuyến