Tags Posts tagged with "lich nghi tet 2017"

lich nghi tet 2017

684

Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định giá M&H (“M&H”) thông báo đến cán bộ và nhân viên lịch nghỉ tết nguyên đán 2017 (theo hướng dẫn tại công văn số 9794/VPCP-KGVX Văn Phòng Chính Phủ gửi Bộ Lao động thương Binh và Xã Hội về việc nghỉ tết âm lịch năm 2017 ngày 14/11/2016 -có đính kèm), cụ thể như sau:

services

577
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ M&H Số: 10/MHQNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập...
Hỗ trợ trực tuyến