Tags Posts tagged with "khai thue dien tu thue nha"

khai thue dien tu thue nha

467

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2128/QĐ-BTC về việc thí điểm khai thuế GTGT, thuế TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

Theo đó, áp dụng thí điểm đối với :

– Cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; và

– Thuộc quản lý của cơ quan thuế tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; và

– Có nhu cầu khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2016.

Cá nhân thực hiện khai thuế điện tử đảm bảo các điều kiện thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015.

Sau khi kết thúc thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ có báo cáo đến Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án triển khai trên diện rộng.

Quyết định 2128/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 04/10/2016.

services

98
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng nhân sự   Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá...
Hỗ trợ trực tuyến