Tags Posts tagged with "hiep dinh VN – EAEU FTA"

hiep dinh VN – EAEU FTA

Ngày 20/9/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2016/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu.

Thông tư số 21/2016 ban hành các phụ lục sau để hướng dẫn thực hiện các Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (Hiệp định VN – EAEU FTA):

+ Quy tắc xuất sứ hàng hóa;

+ Quy tắc cụ thể mặt hàng;

+ Danh sách các quốc đảo;

+ Mẫu Giấy chứng nhận xuất sứ hàng hóa mẫu EAV; Tờ khai bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu EAV và hướng dẫn khai báo Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

+ Danh sách các Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam;

Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV thực hiện theo Phụ lục I của Thông tư 21/2016; Thông tư 06/2011/TT-BCT và Thông tư 01/2013/TT-BCT.

Thông tư 21/2016/TT-BCT có hiệu lực ngày 05/10/2016.

services

95
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng nhân sự   Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá...
Hỗ trợ trực tuyến