Tags Posts tagged with "dich vu tu van thue"

dich vu tu van thue

Công ty M&H chuyên về dịch vụ tư vấn thuế và kiểm soát về thuế, với đội ngũ có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, công ty chúng tôi đưa ra dịch vụ tư vấn thuế cho cá nhân và doanh nghiệp:

dịch vụ tư vấn thuế
dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế:

1. Tư vấn thuế đối với cá nhân:

 • Tư vấn về đối tượng nộp thuế; thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; giảm thuế, căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân cũng như thủ tục đăng ký mã số thuế;
 • Đối với cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế. Trong trường hợp cá nhân được hoàn thuế hay trong trường hợp giảm trừ gia cảnh, Luật sư Công ty luật M&H sẽ hướng dẫn cá nhân các thủ tục theo quy định của pháp luật để đảm bảo lợi ích cho các cá nhân.

2. Tư vấn thuế đối với doanh nghiệp:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan hầu hết đến các hoạt động của doanh nghiệp. Hiện do còn thiếu sự hướng dẫn nên rất nhiều doanh nghiệp không biết xử lý như thế nào trong việc tính toán, cộng gộp các chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh để thỏa mãn yêu cầu theo quy định của thuế.
 • Khi thành lập doanh nghiệp:
 • Tư vấn đăng ký mã số thuế;
 • Tư vấn kê khai thuế;
 • Tư vấn thủ tục nộp thuế;
 • Tư vấn thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng;
 • Tư vấn quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính;
 • Tư vấn thủ tục miễn giảm thuế;
 • Tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ;
 • Tư vấn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế;
 • Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế;
 • Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp thuế cho các chủ doanh nghiệp vụ.

Tư vấn và kiểm soát về thuế.

1.Thuế VAT

Các điều kiện được khấu trừ thuế VAT đầu vào:

 • Thời điểm lập hóa đơn VAT đầu vào có đúng theo quy định pháp luật?
 • Giá trị thuế VAT đầu vào có dùng cho sản xuất hàng hóa doanh thu chịu thuế VAT?
 • Thuế VAT đầu vào có được thanh toán qua ngân hàng theo quy định?
 • Thuế VAT đầu vào có được kê khai theo đúng thời gian mà pháp luật quy định?
 • Thuế VAT được kê khai và trình bày đúng với mẫu quy định của pháp luật thuế hiện hành?

2.Thuế CIT

Các điều kiện ghi nhận doanh thu và Chi phí:

 • Doanh Thu đã được ghi nhận đúng với quy định của Chuẩn mực kế toán số 14 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ?
 • Chi phí được coi là hợp lệ hợp lý đã tuân thủ các điều kiện quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC?
  Thuế CIT được trình bày theo đúng pháp luật thuế quy định hiện hành?

3.Thuế PIT

 • Xác định đúng đối tượng phải nộp Thuế Thu nhập cá nhân?
 • Xác định đúng loại thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
 • Xác định đúng các yếu tố được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương tiền công:
 • Giảm trừ gia cảnh: cho bản thân và người phụ thuộc;
 • Giảm trừ các loại bảo hiểm và được giảm trừ khác theo quy định;
 • Tập hợp, xác định chính xác các hồ sơ cần chứng minh khi tính thuế đối với người nước ngoài, như:
 • Xác nhận thu nhập toàn cầu, các hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có)?
 • Các chính sách ưu đãi miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật hiện hành để giảm khó khăn cho người nộp thuế.
 • Xác định chính xác số thuế PIT phải nộp, và được trình bày đúng mẫu biểu mà pháp luật hiện hành quy định?

3.Thuế Nhà thầu: FCT

 • Xác định đúng đối tượng phải nộp Thuế Nhà thầu?
 • Xác định đúng loại thu nhập phải chịu thuế nhà thầu, ví dụ như: các khoản vay, phạt hợp đồng, cho thuê chuyên gia…
 • Xác định chính xác số thuế FCT phải nộp và biểu mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành.

services

98
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng nhân sự   Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá...
Hỗ trợ trực tuyến