Tags Posts tagged with "bao cao tai chinh"

bao cao tai chinh

676

Những điều cần biết khi làm báo cáo tài chính

Để làm báo cáo tài chính quyết toán đúng, khâu kiểm tra rất quan trọng, nếu số liệu sai thì báo cáo coi như bỏ đi, vì vậy các bạn cần lưu ý kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính, quyết toán thuế một số vấn đề sau:

Một số vấn đề cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính
Một số vấn đề cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính

1. Nguồn tiền mặt : Thường các chủ DN bỏ tiền túi để mua hàng, trả chi phí nhưng không có giấy tờ gì nên quỹ thiếu hụt –> hợp đồng mượn tiền của Sếp để bù đắp vào.
2. Tiền ngân hàng : Có bao nhiêu tài khoản ngân hàng thì nhớ lấy bấy nhiêu sổ phụ về để đối chiếu, kể cả các tài khoản không có phát sinh.
3. Thuế GTGT khấu trừ: Kiểm tra xem số dư ở chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2014 hoặc quý 04/2014 so với số dư ở TK 1331 như thế nào?
– Thông thường nếu hóa đơn tháng/ quý nào khai tháng/quý đó thì kết quả nó bằng nhau
– Ngược lại hóa đơn mua vào khai không đúng tháng/quý –> số dư nợ TK 1331 sẽ lớn hơn hoặc bằng số dư ở chỉ tiêu 43
4. Công nợ phải thu phải trả: Làm biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả cho đến hết 31/12/2014
5. Tiền tạm ứng : kiểm tra đối chiếu để hoàn ứng nếu ứng mà chưa xài hết.
6. Hàng tồn kho:
– Kiểm tra hàng nhập đã ok chưa?- Xuất hàng đã tính giá xuất kho chưa?
– Tuyệt đối không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.
– Lập dự phòng gì không?
7. Phân bổ chi phí trả trước:
– Đã phân bổ chưa?
– Loại chi phí nào hợp lý? chi phí nào không hợp lý?
8. Tài sản cố định:
– Đã khấu hao chưa?
– Chi phí khấu hao nào hợp lý? chi phí nào chưa hợp lý
9. Thuế phải nộp: Lên thuế xin tình hình thuế năm 2014 để về đối chiếu cho nhanh
– Thuế môn bài? hạch toán chi phí và đóng tiền chưa?
– Thuế GTGT? Căn cứ khai báo, chứng từ nộp thuế và hạch toán để xem đúng chưa?
– Thuế TNCN? Thuế TNCN nhớ làm quyết toán năm để có số chính xác khi lên BCTC.
– Thuế TNDN? Thuế TNDN lưu ý các bút toán Nợ 8211 Có 3334, Nợ 3334 Có 8211 khi có phát sinh nộp hằng quý, cuối năm
– Thuế khác?
10. Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN
– Hạch toán lương chưa?
– đã trích các khoản theo lương chưa?
– đối chiếu với cơ quan bảo hiểm đã ok chưa?
11. Các khoản tiền vay, mượn : kiểm tra lại kỹ để hoàn trả
12. Doanh thu: Doanh thu nào chịu thuế TNDN? doanh thu nào không?
– Doanh thu bán hàng?
– Doanh thu tài chính?
– Doanh thu khác?
13. Giá vốn: Giá vốn được trừ và giá vốn không được trừ?
– Căn cứ để tính giá thành là gì? có vượt định mức cho phép không?
– Đã hạch toán, tập hợp, kết chuyển giá vốn chưa?
14. Chi phí: Chi phí nào hợp lý? chi phí nào không hợp lý?
– Chi phí bán hàng?
– Chi phí quản lý?
– Chi phí lãi vay ( tài chính) ?
– Chi phí khác?
15. Kết chuyển doanh thu chi phí : xem đã kết chuyển hết chưa? TK từ loại 5 đến loại 9 không có số dư cuối kỳ.

báo cáo tài chính
Dịch vụ làm báo cáo tài chính

1179

Công ty TNHH Kiểm toán M&H  chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi hoạt động theo nguyên tắc “Độc lập, Khách quan và Bảo mật số liệu”, kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị. Với phương châm coi chất lượng là thước đo cho sự hoàn hảo trong mỗi dịch vụ.

dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính:

Cuộc kiểm toán sẽ được tiến hành theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam. Công tác kiểm toán của chúng tôi luôn tập trung vào những lĩnh vực có tính rủi ro cao hơn, những lĩnh vực này sẽ được xác định trong quá trình kiểm toán và cùng thảo luận với Ban lãnh đạo Công ty. Việc đánh giá đúng những yếu tố rủi ro của từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, cũng như việc áp dụng chính sách kiểm soát nội bộ thích hợp sẽ làm giảm bớt những rủi ro này và sẽ được nêu ra trong bản thiết kế kế hoạch kiểm toán. Bằng cách tập trung vào lĩnh vực có tính rủi ro cao hơn, chúng tôi có thể thực hiện một cuộc kiểm toán hữu hiệu và có kết quả trong phạm vi đảm bảo hợp lý các yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các nguyên tắc kiểm toán được chấp nhận chung ở Việt Nam.

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính
Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

Nội dung kiểm toán Báo cáo tài chính:

 • Nghiên cứu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Đánh giá tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Đánh giá sự phù hợp của hệ thống kế toán về các mặt:
 • Hệ thống chứng từ kế toán,
 • Hệ thống tài khoản kế toán đang sử dụng,
 • Hệ thống sổ sách kế toán và phương pháp ghi chép,
 • Hệ thống các Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị,
 • Tổ chức công tác kế toán.
 • Tham gia chứng kiến công việc kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.
 • Thực hiện các thủ tục xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, các khoản vốn góp.
 • Kiểm tra chi tiết các khoản mục trên Báo cáo tài chính: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Hàng tồn kho,
 • Tài sản cố định, Công nợ và Vốn chủ sở hữu, Doanh thu, Chi phí,…
 • Tổng hợp kết quả kiểm tra, thực hiện soát xét và lập Báo cáo kiểm toán dự thảo.
 • Xem xét và cân nhắc tính trọng yếu của các nghiệp vụ phát sinh sau ngày khóa sổ.
 • Thảo luận với khách hàng về nội dung Báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức.
 • Trong quá trình kiểm toán, chúng tôi sẽ không căn cứ trên những sai sót nhỏ không trọng yếu được phát hiện trong ghi chép kế toán và trong Báo cáo tài chính. Những sai sót trên sẽ được phản ánh lại với từng cấp quản lý tương ứng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ báo cáo với Ban Giám đốc toàn bộ những điểm sai sót trọng yếu của Hệ thống kế toán và Hệ thống kiểm soát nội bộ mà chúng tôi phát hiện trong quá trình kiểm toán.

Căn cứ kiểm toán

 • Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam (Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính Phủ).
 • Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.
 • Báo cáo tài chính do đơn vị lập.
 • Các chứng từ, sổ sách kế toán.
 • Các tài liệu, văn bản khác có liên quan.
 • Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính và các vấn đề khác mà Doanh nghiệp, các cấp quản lý Nhà nước cần quan tâm.

Phương pháp thực hiện

Các phương pháp thực hiện kiểm toán của chúng tôi gồm:

 • Chúng tôi sẽ cùng Quý khách hàng trao đổi cụ thể về các kiến nghị nêu ra trong Báo cáo kiểm toán. Mọi thông tin phải được sự trao đổi và có sự thống nhất với khách hàng trước khi phát hành báo cáo chính thức.
 • Độc lập, Khách quan, Bảo mật số liệu là nguyên tắc hoạt động của M&H, cũng là sự cam kết của chúng tôi với khách hàng đối với mỗi dịch vụ chuyên nghiệp mà M&H cung cấp.
 • Chúng tôi sẵn sàng giải trình trước mọi yêu cầu của khách hàng và các Cơ quan có thẩm quyền đối với kết quả của từng dịch vụ mà M&H đã cung cấp.

services

98
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng nhân sự   Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá...
Hỗ trợ trực tuyến