Quyết định 919/QĐ-BHXH năm 2015

Quyết định 919/QĐ-BHXH năm 2015

QUYẾT ĐỊNH 919/QĐ-BHXH NĂM 2015 SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 01/QĐ-BHXH NĂM 2014, QUYẾT ĐỊNH 1399/QĐ-BHXH NĂM 2014 VÀ QUYẾT ĐỊNH 488/QĐ-BHXH NĂM 2012 VỀ QUY TRÌNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TRONG KHÁM, CHỮA BỆNH DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH; Quyết định 1399/QĐ-BHXH; Quyết định 488/QĐ-BHXH .

Theo đó, bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT sau:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Mẫu 11A-HSB; 11B-HSB).

– Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Mẫu 06/BHYT).

– Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH).

– Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (Mẫu 22-CBH).

– Giấy đề nghị tạm ứng mai tang phí (Mẫu 30-CBH).

– Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài.

– Giấy ủy quyền nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

– Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (Mẫu số 21-CBH).

– Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24a-CBH).

– Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH).

Quyết định 919/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.