QUYẾT ĐỊNH 1161/QĐ-BXD NĂM 2015

QUYẾT ĐỊNH 1161/QĐ-BXD NĂM 2015

818

QUYẾT ĐỊNH 1161/QĐ-BXD NĂM 2015 CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2014 DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

Quyết định 1161/QĐ-BXD năm 2015 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014 để các đơn vị quản lý đầu tư xây dựng sử dụng vào việc lập, quản lý chi phí xây dựng công trình được ban hành ngày 15/10/2015.