Phân loại thời hạn thẩm định công nghệ của dự án đầu...

Phân loại thời hạn thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

431

Từ ngày 15/5/2016, Thông tư 03/2016/TT-BKHCN về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế – xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư (DAĐT) bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, thời hạn thẩm định công nghệ của DAĐT được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 10 như sau:

– 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định đối với DAĐT thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư.

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định đối với DAĐT thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Trong thời hạn nêu trên, Cơ quan thẩm định công nghệ gửi văn bản thẩm định đến Cơ quan chủ trì thẩm định DAĐT.

Thông tư 03/2016/TT-BKHCN thay thế Thông tư 10/2009/TT-BKHCN.

Tải: 03/2016/TT-BKHCN