Những nội dung cơ bản của Hiệp định TPP

Những nội dung cơ bản của Hiệp định TPP

595

Có năm nội dung chính đã làm TPP trở thành một Hiệp định quan trọng của thế kỷ 21, đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề của thời đại mới.  Những nội dung đó bao gồm:

 • Tiếp cận thị trường toàn diện.
 • Cách tiếp cận cam kết trong khu vực.
 • Xem xét các thách thức thương mại mới.
 • Thương mại toàn diện.
 • Nền tảng hội nhập khu vực.
Những nội dung cơ bản của Hiệp định TPP
Những nội dung cơ bản của Hiệp định TPP

Hiệp định TPP gồm có 30 Chương, cụ thể như sau:

 1.  Quy định chung và các định nghĩa
 2. Thương mại hàng hóa
 3. Dệt may
 4. Quy tắc xuất xứ
 5. Hải quan và thúc đẩy thương mại
 6. Các biện pháp vệ sinh dịch tễ
 7. Rào cản kỹ thuật trong thương mại
 8. Biện pháp phòng vệ thương mại
 9. Đầu tư
 10. Thương mại dịch vụ xuyên biên giới
 11. Dịch vụ tài chính
 12. Tạm nhập cảnh cho doanh nhân
 13. Viễn thông
 14. Thương mại điện tử
 15. Mua sắm công
 16. Chính sách cạnh tranh
 17. Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền được chỉ định.
 18. Sở hữu trí tuệ
 19. Lao động
 20. Môi trường
 21. Hợp tác và phát triển năng lực
 22. Năng lực cạnh tranh và hỗ trợ kinh doanh
 23. Phát triển
 24. Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 25. Sự đồng bộ trong quy định
 26. Minh bạch và chống tham nhũng
 27. Quy định về hành chính và thể chế
 28. Giải quyết tranh chấp
 29. Các vấn đề ngoại lệ
 30. Điều khoản thi hành