Nghị định 88/2015/NĐ_CP

Nghị định 88/2015/NĐ_CP

Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi về: hợp đồng lao động; tiền lương; tai nạn lao động; công đoàn… được ban hành ngày 07/10/2015.

NGHỊ ĐỊNH 88/2015/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 88/2015/NĐ-CP

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 về vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

– Nghị định 88 quy định phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động như Nghị định số 88/2015 đã quy định.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 về vi phạm quy định về tiền lương

Theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP, phạt tiền người sử dụng lao động khi có hành vi không trả thêm một khoản tiền tương ứng với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật từ 3.000.000 đến 20.000.000 đồng tùy quy mô vi phạm từ 1 đến 301 người lao động trở lên.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 về vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không cấp cứu kịp thời và điều trị chu đáo người lao động bị tai nạn lao động khi vi phạm đối với mỗi người lao động.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 28 về vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 88 năm 2015 quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo nghề có một trong các hành vi sau đây:

+ Tổ chức dạy nghề không đủ thời gian khóa học mà người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đăng ký đối với mỗi người lao động vi phạm;

+ Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức có liên quan để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề đối với mỗi trường hợp vi phạm.

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP còn sửa đổi quy định về thử việc, tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài, công đoàn, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,… Nghị định 88 có hiệu lực từ ngày 25/11/2015.

Tải Nghị định 88/2015/NĐ_CP