Mẫu biên bản thu hồi, điều chỉnh, ghi nhận mất hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi, điều chỉnh, ghi nhận mất hóa đơn

1535

Tổng hợp mẫu biên bản thu hồi, điều chỉnh, ghi nhận mất hóa đơn:

  1. Biên bản điều chỉnh hóa đơn
  2. Biên bản mất hóa đơn
  3. Biên bản thu hồi hóa đơn 2014

mau bien ban

Tải tại đây: mẫu biên bản thu hồi, điều chỉnh, ghi nhận mất hóa đơn