Luật giá số 11/2012/QH13

Luật giá số 11/2012/QH13

Luật Giá, số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012

CÁ NHÂN SẢN XUẤT HÀNG HÓA PHẢI ĐĂNG KÝ GIÁ

  • Đây là một trong các biện pháp bình ổn giá quy định tại Luật Giá, số 11/2012/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 20/06/2012.
  • Cụ thể, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sẽ phải thực hiện đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá (như xăng, dầu thành phẩm; điện; sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; thóc, gạo tẻ thường và thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…) trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá khi khi giá các hàng hóa, dịch vụ này có biến động bất thường hoặc mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế – xã hội.
  • Ngoài ra, Luật cũng quy định một số biện pháp bình ổn giá khác như: Điều hòa cung cầu hàng hoá sản xuất trong nước và xuất, nhập khẩu; hàng hoá giữa các vùng, địa phương trong nước thông qua việc tổ chức lưu thông hàng hóa; các biện pháp về tài chính, tiền tệ phù hợp với quy định của pháp luật; lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng cần bình ổn giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá; kiểm soát hàng hoá tồn kho; kiểm tra số lượng, khối lượng hàng hóa hiện có và áp dụng biện pháp hỗ trợ về giá phù hợp với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế…
  • Đồng thời, nhằm bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất và người tiêu dùng, Nhà nước sẽ quy định mức giá cụ thể đối với các dịch vụ hàng không; dịch vụ kết nối viễn thông; giá truyền tải điện; giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và định khung giá đối với giá phát điện; giá bán buôn điện; giá bán lẻ điện bình quân; dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa tuyến độc quyền….

= > Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

Tải tài liệu Luật Giá, số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012: dowloal