LỊCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CỦA M&H – THÁNG 11/2015

LỊCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CỦA M&H – THÁNG 11/2015

LỊCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CỦA CÔNG TY M&H (THÁNG 11/2015)

Hội thảo Thuế và cập nhật những thay đổi mới nhất về Thuế

*Người trình bày: Ông Ngô Đình Quang – Phó Tổng Giám đốc M&H phụ trách tư vấn về thuế.

Ông Quang có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực Thuế, đã từng giữ các vị trí sau: Vụ trưởng Vụ chính sách thuế, Vụ trưởng vụ thanh tra, Vụ trưởng vụ thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục thuế Việt Nam.

  • Ngày 2/11: Hội thảo Thuế tại Đà Nẵng
  • Ngày 4/11: Hội thảo Thuế tại Quảng Ngãi
  • Ngày 6/11: Hội thảo Thuế tại Nha Trang
  • Ngày 9/11: Hội thảo Thuế tại TP. HCM
  • Ngày 11/11: Hội thảo Thuế tại Huế
  • Ngày 18/11: Hội thảo Thuế tại Hải Phòng

Hội thảo TPP

*Người trình bày: Ông Trần Ngọc Mai – Tổng Giám đốc M&H

Ông Mai có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn, luật và thẩm định giá. Là thành viên của VACPA, VTCA, Tổ chức Luật sư Quốc tế…

  • Ngày 17/11: Hội thảo TPP tại Đà Nẵng
  • Ngày 24/11: Hội thảo TPP tại TP. HCM
  • Ngày 26/11: Hội thảo TPP tại Nha Trang