Khai trương VP công ty Kiểm toán và Thẩm định giá M&H...

Khai trương VP công ty Kiểm toán và Thẩm định giá M&H tại Bình Dương

783

Ngày 1/3/2016 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H khai trương văn phòng tại Tỉnh Bình Dương, Văn phòng đại diện Kiểm toán và thẩm định giá M&H có chức năng thay mặt Cty Kiểm toán M&H tìm kiếm, tiếp cận, chào hàng và cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho khách hàng bao gồm các hoạt động: Kiểm toán, kế toán, tư vấn và quyết toán thuế; kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành; kiểm toán dự án; kiểm toán báo cáo tài chính DN; thẩm định giá tài sản, xác định giá trị DN; chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo quốc tế. Đồng thời, Chi nhánh – Văn phòng Kiểm toán Bình Dương còn phối hợp với Cty Kiểm toán M&H chuẩn bị nguồn nhân lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Với kinh nghiệm thực tế của một Cty Kiểm toán độc lập, Chi nhánh – Văn phòng đại diện Kiểm toán Bình Dương sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của DN, đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu của khách hàng.

Tính đến năm 2016 thì Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H đã có 7 văn phòng trên khắp cả nước và 1 chi Nhánh tại Đà Nẵng.