Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt, dự toán xây dựng công trình

Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt, dự toán xây dựng công trình

335

Thông tư 18/2016/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 15/8/2016) đưa ra một số nguyên tắc quan trọng về thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình, như là:

– Nếu dự án có số bước thiết kế nhiều hơn quy định, cơ quan chuyên môn chỉ thẩm định hồ sơ thiết kế tại bước thiết kế theo quy định, các bước còn lại do người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thẩm định, phê duyệt.

– Nếu tên gọi và nội dung của các bước thiết kế của dự án thực hiện theo thông lệ quốc tế khác với bước thiết kế theo quy định thì cơ quan chuyên môn chỉ thẩm định hồ sơ thiết kế có nội dung tương ứng với bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

Cũng theo Thông tư 18/2016/TT-BXD này thì cơ quan thẩm định từ chối nhận hồ sơ trình thẩm định trong trường hợp:

– Trình thẩm định không đúng thẩm quyền;

– Dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình không thuộc đối tượng phải thẩm định;

– Hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý hoặc không hợp lệ.

Cơ quan thẩm định phải gửi văn bản đến người đề nghị nêu rõ lý do từ chối đối với hồ sơ nhận qua đường bưu điện.