Hội thảo Luật DN và Luật Đầu tư 2014 tại Quảng Ngãi

Hội thảo Luật DN và Luật Đầu tư 2014 tại Quảng Ngãi

538

Sáng ngày 28/11/2015 Công ty Luật TNHH M&H  tổ chức hội thảo Cập nhật những thay đổi quan trọng về Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư  2014 tại Văn Phòng đại diện tại Quảng Ngãi (Số 01 Lê Lợi – Phường Chánh Lộ – TP Quảng Ngãi)

Hội thảo Luật DN và Luật Đầu tư tại Quảng Ngãi
Hội thảo Luật DN và Luật Đầu tư tại Quảng Ngãi

Nội dung hội thảo Luật DN Và Luật đầu tư 2014 tại Quảng Ngãi:

Nội dung: Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Hai luật trên có những điểm thay đổi quan trọng, ảnh hưởng lớn đến cơ cấu và đầu tư của DN. Công ty Luật M&H tổ chức Hội thảo với mong muốn giúp Chủ đầu tư, các Cổ đông, Ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm rõ những nội dung quan trọng trong 02 Luật trên để điều chỉnh Điều lệ, các tài liệu pháp lý nội bộ và hoạt động nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp tốt nhất cho doanh nghiệp.

Người trình bày: Luật sư Trần Ngọc Mai , Tổng Giám đốc Công ty

Thành viên: Đoàn Luật sư TP. HCM, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tổ chức Luật sư Quốc tế.