Điều kiện chuyển BHXH sang nơi làm việc mới

Điều kiện chuyển BHXH sang nơi làm việc mới

377

Bà Nguyễn Thu Hằng (Bắc Giang) làm giám đốc một công ty. Công ty đã tạm dừng hoạt động từ ngày 1/5/2012 đến ngày 1/5/2015 nhưng vẫn đóng BHXH cho nhân viên. Từ ngày 1/1/2016 bà Hằng và một số nhân viên khác chuyển sang làm nhân viên tại một công ty mới.

Bà Hằng hỏi, bà có thể chuyển BHXH sang công ty mới được không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Hằng như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Điểm h, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2014, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ thời hạn 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, trường hợp bà Hằng và một số người lao động khác chuyển sang làm việc tại công ty mới theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị mới.

Thủ tục tham gia BHXH tại đơn vị mới thực hiện theo quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Đề nghị bà Hằng liên hệ với BHXH địa phương nơi công ty bà làm việc để được hướng dẫn cụ thể.