Dịch vụ tư vấn thuế về vấn đề chuyển giá

Dịch vụ tư vấn thuế về vấn đề chuyển giá

Tư vấn thuế về vấn đề chuyển giá

Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ giá thị trường và báo cáo về các giao dịch liên kết phù hợp với quy định tại Thông tư 66 của Bộ Tài Chính để đảm bảo việc Quý công ty hoạt động kinh doanh tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Việc thực hiện tư vấn của chúng tôi được thực hiện trên cơ sở luật định và các thông tin thị trường đáng tin cậy. Do vậy kết quả của việc xác định là độc lập. Chúng tôi trong quá trình tác nghiệp cũng quan tâm đến lợi ích tốt nhất của Quý công ty trên cơ sở pháp luật và những thông tin thị trường đáng tin cậy.

Tư vấn thuế về vấn đề chuyển giá
Tư vấn thuế về vấn đề chuyển giá

A/Chi tiết công việc thực hiện:

Rà soát lại toàn bộ các giao dịch liên kết tại Quý công ty:
Phân tích dữ liệu và tính pháp lý của các giao dịch liên kết tại Quý công ty;
Thực hiện tác nghiệp và tư vấn hỗ trợ Quý công ty hoàn thiện hồ sơ giá trị thị trường phù hợp với các quy trình theo Thông tư 66;
Tư vấn và hỗ trợ việc hoàn thành Hồ sơ giá thị trường, Báo cáo theo quy định tại Thông tư 66 cho năm tài chính theo đề nghị của Qúy công ty.

B/ Cung cấp dịch vụ tư vấn giá chuyển nhượng tốt nhất:

Lãnh đạo của chúng tôi là ông Mai Trần người đạt được 4 chứng chỉ hành nghề (Luật sư, Kiểm toán viên, Thẩm định viên về giá, Chuyên gia tư vấn thuế) -cũng là người trực tiếp triển khai dịch vụ tư vấn này và cùng với sự hợp tác và hỗ trợ từ những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực chuyển giá, chúng tôi cam kết cung cấp cho Quý công ty dịch vụ tư vấn giá chuyển nhượng tốt nhất và cam kết bảo vệ kết quả tư vấn của chúng tôi với cơ quan thanh tra thuế hoặc trước Tòa án (nếu có).

C/ Các giao dịch liên kết:

Để hỗ trợ Qúy công ty xác định các giao dịch liên kết được thuận lợi hơn, chúng tôi liệt kê 13 trường hợp được xác định là các giao dịch liên kết theo qui định của Thông tư 66:

 1. Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;
 2. Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;
 3. Cả hai doanh nghiệp đều nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu của một bên thứ ba;
 4. Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;
 5. Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;
 6. Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;
 7. Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;
 8. Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ sau: vợ và chồng; bố, mẹ và con (không phân biệt con đẻ, con nuôi hoặc con dâu, con rể); anh, chị, em có cùng cha, mẹ (không phân biệt cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi); ông nội, bà nội và cháu nội; ông ngoại, bà ngoại và cháu ngoại; cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;
 9. Hai doanh nghiệp có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;
 10. Một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm sử dụng tài sản vô hình hoặc quyền sở hữu trí tuệ của một doanh nghiệp khác với điều kiện chi phí phải trả cho việc sử dụng tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ đó chiếm trên 50% giá vốn (hoặc giá thành) sản phẩm;
 11. Một doanh nghiệp cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% tổng giá trị nguyên vật liệu, vật tư hoặc sản phẩm đầu vào (không bao gồm chi phí khấu hao đối với tài sản cố định) để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm đầu ra của một doanh nghiệp khác;
 12. Một doanh nghiệp kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% sản lượng sản phẩm tiêu thụ (tính theo từng chủng loại sản phẩm) của một doanh nghiệp khác;
 13.  Hai doanh nghiệp có thỏa thuận hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng.
  Nếu Qúy công ty thuộc một trong 13 trường hợp nêu trên, thì Qúy công ty có thực hiện giao dịch liên kết và phải lập báo cáo theo quy định. Quý công ty có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ.

Liên hệ để được tư vấn thuế về chuyển giá.

Mr. Mai Tran:
Mobile: 0902486099, Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Ms. Huong Le:
Mobile: 0903315690, Email: mhauditingdng@vnn.vn ; mhhuongle@gmail.com