Dịch vụ tư vấn khiếu nại

Dịch vụ tư vấn khiếu nại

615

Công ty Luật TNHH M&H chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn khiếu nại, với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm tranh ngành, Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì mọi Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

dịch vụ tư vấn khiếu nại
dịch vụ tư vấn khiếu nại

Khiếu nại của công dân là một quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ. Quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Có thể nói rằng, Quyền khiếu nại của công dân là một khái niệm pháp lý thể hiện qua việc công dân có thể tự định đoạt việc đưa kiến nghị, khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và đến lượt mình, các cơ quan đó có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tuân theo một trình tự và thời hạn luật định. Quyền khiếu nại chỉ xuất hiện trong mối liên hệ với quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Sự tham gia của Luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo cho người khiếu nại thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình khiếu nại, mặt khác giúp cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc một cách khách quan, thận trọng hơn.

Nội dung tư vấn trong quá trình thực hiện thủ tục khiếu nại của công ty chúng tôi cho quý khách hàng.

 • Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại;
 • Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc của khách hàng;
 • Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, hồ sơ khiếu nại;
 • Đại diện Khách hàng nộp Đơn khiếu nại;
 • Các yêu cầu khác liên quan đến thủ tục khiếu nại.

Dịch vụ tư vấn khiếu nại, tố cáo.

 • Tư vấn các vấn đề Pháp lý liên quan đến Khiếu nại, Tố cáo;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục về Khiếu nại, Tố cáo;
 • Tư vấn Quyền và Nghĩa vụ của các chủ thể theo quy định của Luật Khiếu nại, Tố cáo;
 • Soạn thảo đơn/thư Khiếu nại, Tố cáo;
 • Đại diện cho Khách hàng Khiếu nại, Tố cáo;
 • Thực hiện ủy quyền cho Khách hàng như Nộp đơn, thu thập chứng cứ và làm việc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.