Công văn 5435/BHXH-CSXH

Công văn 5435/BHXH-CSXH

CÔNG VĂN 5435/BHXH-CSXH NĂM 2015 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 TỪ NGÀY 01/01/2016 DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

Ngày 31/12/2015, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 5435/BHXH-CSXH hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH 2014 từ 01/01/2016.

Theo đó, ban hành các mẫu mới; sửa đổi, bổ sung các mẫu sau:

– Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu C70a-HD).

– Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu C70b-HD).

– Biên bản họp của các thân nhân về việc lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần (mẫu số 09C-HSB).

– Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN (mẫu số 13-HSB).

– Tờ khai của nhân thân theo mẫu số 09A-HSB.

– Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần theo mẫu số 07B-HSB.

– Quyết định về việc hưởng trợ cấp tử tuất một lần theo mẫu 08D-HSB.

– Bản quá trình đóng BHXH theo các mẫu số 04D-HSB và 04G-HSB.

Đồng thời, Công văn 5435/BHXH-CSXH còn bãi bỏ một số thành phần hồ sơ ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-BHXH năm 2014.

Tải: 5435_BHXH-CSXH_300028.doc