Công ty M&H tổ chức hội thảo về chuyển giá tại Tỉnh...

Công ty M&H tổ chức hội thảo về chuyển giá tại Tỉnh Bình Dương

566

Chiều ngày 22/3/2016 Công ty M&H tổ chức hội thảo về chuyển giá tại tỉnh Bình Dương cho các doanh nghiệp FDI .

 Nhằm giúp Quý doanh nghiệp chấp hành tốt việc tuân thủ, quản lý rủi ro về thuế đặc biệt là các vấn đề về chuyển giá theo Thông tư 66/2010/TT-BTC “hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hê liên kết”, Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định giá M&H (“M&H”) tổ chức buổi hội thảo về chuyển giá tại Bình Dương theo lịch trình bên dưới.

Hội thảo chuyển giá tại Bình Dương
Hội thảo chuyển giá tại Bình Dương

M&H hy vọng rằng sau buổi hội thảo này Quý doanh nghiệp sẽ có kế hoạch về thuế tốt nhất. Buổi hội thảo này nằm trong chương trình đào tạo thuế cho kế toán và những người làm việc trong lĩnh vực kế toán, thuế và tài chính.

Nội dung:

      Giới thiệu Thông tư 66/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết (“Thông tư 66”).

Người trình bày: Ông Trần Ngọc Mai

–  Là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định giá M&H

–  Là Luật sư, Kiểm toán viên, Thẩm định viên, chuyên gia tư vấn thuế hàng đầu tại Việt Nam.

–  Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiểm toán hành nghề Việt Nam (VACPA) 3 nhiệm kỳ (2005 – 2015).

–  Ủy viên của Ban chấp hành Hiệp hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) nhiệm kỳ thứ hai (2013 – 2018).

–  Thành viên của Tổ chức Luật sư quốc tế (UIA).

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh – Tiêng Hàn