Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 07/2015 (Phần 1)

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 07/2015 (Phần 1)

646

1. Những trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu trễ.

Theo Nghị định 53/2015/NĐ-CP , các trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm:

– Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh quản lý được liệt kê tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, như: Phó trưởng Ban Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ; Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng…

– Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 5 năm; trong thời gian này, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.

Riêng các quy định về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực từ ngày 01/06/2015.

2. Những văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý

Bộ Tư pháp xem xét cấp ý kiến pháp lý đối với các văn bản mà Nhà nước, Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước là một bên trong các trường hợp sau:

– Điều ước quốc tế về vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; văn bản liên quan khác mà Nhà nước, Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước là một bên (nếu có);

– Thỏa thuận vay nhân danh Nhà nước, Chính phủ hoặc Bộ Tài chính;

– Văn bản bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh hoặc văn bản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh;

– Thỏa thuận phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ;

– Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) (bao gồm hợp đồng dự án, văn bản bảo lãnh Chính phủ (nếu có), hợp đồng thuê đất và các văn bản khác liên quan đến dự án mà Nhà nước, Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước là một bên);

– Các trường hợp đặc biệt khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung trên được đề cập tại Nghị định 51/2015/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.

3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Từ ngày 20/07/2015, việc cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được quy định như sau:

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị soạn thảo văn bản phải gửi bản giấy và bản điện tử văn bản đến đơn vị thực hiện việc cập nhật văn bản.

– Những văn bản dưới đây phải được gửi ngay đến đơn vị thực hiện việc cập nhật văn bản trong ngày công bố hoặc ký ban hành:

+ Văn bản quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

+ Văn bản có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ngày ký ban hành.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP .

4. Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

Theo đó, đối với những Sở Giáo dục và Đào tạo đang có số lượng Phó Giám đốc nhiều hơn số lượng Phó Giám đốc quy định tại Thông tư liên tịch này thì tiếp tục duy trì số lượng Phó Giám đốc hiện có để đảm bảo ổn định.

Chỉ được bổ sung thêm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khi có số lượng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hiện có chưa đạt đủ số lượng quy định tại Thông tư liên tịch này.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 12/07/2015 và thay thế Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV .

5. Quy định mới đối với xe ô tô vận tải khách du lịch

Từ ngày 15/07/2015, các loại ô tô vận tải khách du lịch phải đảm bảo theo các quy định tại Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL .

Theo đó, niên hạn sử dụng của xe ô tô vận tải khách du lịch không quá 15 năm và phải được trang bị nội thất, tiện nghi như sau:

– Xe dưới 9 chỗ: phải có điều hòa nhiệt độ, thùng chứa đồ uống, dụng cụ y tế sơ cấp cứu, túi thuốc dự phòng, bình chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm, tên và số điện thoại của chủ phương tiện phía sau ghế lái xe;

– Xe từ 9 đến dưới 24 chỗ: ngoài các quy định như xe dưới 9 chỗ còn phải trang bị rèm cửa chống nắng, bảng hướng dẫn an toàn, thùng đựng rác;

– Xe từ 24 chỗ trở lên: ngoài các quy định như xe từ 9 đến dưới 24 chỗ còn phải trang bị thêm micro, tivi, nơi cất hành lý, trang thiết bị hỗ trợ cho người cao tuổi, người khuyết tật.

Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL thay thế cho Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT .

6. Tăng mức trợ cấp với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ

Từ ngày 01/01/2015, tăng 8% mức hưởng trợ cấp hàng tháng với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân và công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BQP-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/7/2015).

Cụ thể mức điều chỉnh sau khi tăng như sau:

– Từ đủ 15 đến dưới 16 năm công tác: 1.385.000 đồng/tháng

– Từ đủ 16 đến dưới 17 năm công tác: 1.455.000 đồng/tháng

– Từ đủ 17 đến dưới 18 năm công tác: 1.524.000 đồng/tháng

– Từ đủ 18 đến dưới 19 năm công tác: 1.593.000 đồng/tháng

– Từ đủ 19 đến dưới 20 năm công tác: 1.662.000 đồng/tháng.

Các đối tượng trên được quy định cụ thể tại Quyết định 142/2008/QĐ-TTg , 38/2010/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg .

7. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong cơ sở y tế

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ và y tế công cộng được quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV và 11/2015/TTLT-BYT-BNV . Theo đó:

– Nêu rõ về nhiệm vụ, tiêu chuẩn trình độ đào tạo, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho từng chức danh nghề nghiệp;

– Quy định về bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp để làm căn cứ cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ sở y tế công lập.

Các Thông tư liên tịch này có hiệu lực vào ngày 16/07/2015.

Nguồn: thuvienphapluat