Tư vấn Luật

Tư vấn Luật

Công ty Luật TNHH M&H chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ: • Tư vấn Luật Thương mại, và thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn lập hợp đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam. • Tưvấn luật Ngân hàng và tài chính, Thuế, Chuyển giá. • Tư vấn pháp luật về các hoạt động của công ty và luật sưcho công ty. • Tư vấn về Luật xuất nhập khẩu (Hải quan). • Tư vấn về luật Lao động và giải quyết tranh chấp lao động. • Tư vấn pháp lý về mua bán và sáp nhập (M&A). • Tư vấn về luật quốc tế. • Đại diện trong các vụ việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án và tại Trung tâm trọng tài Quốc tế.

services

71
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng nhân sự   Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá...
Hỗ trợ trực tuyến