Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế

• Tư vấn lập báo cáo quyết toán thuế • Tư vấn hiệp định tránh đánh thuế 2 lần • Tư vấn việc kê khai và lập báo cáo theo quy định về giao dịch liên kết (chuyển giá) • Tư vấn thuế trong các vấn đề về chuyển giá • Tư vấn thường xuyên về luật thuế và cập nhật thường xuyên tình hình thay đổi pháp luật về thuế (Hợp đồng tư vấn thường xuyên) • Tư vấn và lập hồ sơ hoàn thuế GTGT

services

71
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng nhân sự   Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá...
Hỗ trợ trực tuyến